క్రింద  కోడ్ ని మీ బ్లాగ్ లో  వేసుకోండి 


సందడికొత్త విడ్జెట్


                     
  క్రింద  కోడ్ ని మీ బ్లాగ్ లో  వేసుకోండి 


సందడి
బ్లాగ్ స్పాట్ /blogspot లో

Layout లో అక్కడ Add a Gadget అన్న లింకుని నొక్కండి. తర్వాత వచ్చే popupలో HTML/JavaScript అన్న దాన్ని ఎంచుకోండి. తర్వాత Content బాక్స్ లో సందడి బొత్తం/బ్యానరుకి సంబంధించిన కోడ్‌ని అతికించండి. సేవ్ చేయండి మీ బ్లాగులో ఎలా కనిపిస్తుందో చూసుకోండి.

Wordpress/వర్డ్ ప్రెస్ లో

మీ Dashboardకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి రూపం (లేదా Design) కి వెళ్ళండి. అక్కడ విడ్జెట్లు (లేదా Widgets) అన్న లింకుని నొక్కండి. Text Widget ద్వారా క్రింది కోడును కలుపండి.